Poster i kommunen og Regionen

Af Torben Elleboe
Ib Kirkegaard:
 

Gruppeformand
Formand, Børne og Ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget)

Medlem af Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

Medlem af Beredsskabskommisionen

Medlem af Valgbestyrelsen

Delegeret til KL

Bestyrelsesmedlem, Danmarks Tekniske Museum

 

Marlene Harpsøe:

 

2. Viceborgmester

Formand, Social- og Beskæftigelsesudvalget

Medlem af Økonomiudvalget

Medlem af Handicaprådet
Medlem af Helsingør Havns bestyrelse
Bestyrelsesmedlem, FGU Øresund

 
Freja Södergran:
 
Region Hovedstaden:
Medlem af Forebyggelse og Sammenhængsudvalget
Medlem af Trafikudvalget
Medlem af §17 stk. 4 udvalg
Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget
Medlem af Videnskabsetiskkomite F
Medlem af følgegruppen Nyt Nordsjælland Hospital
___________________________________________
Helsingør kommune:
Medlem af Grundlisteudvalget
Medlem af Ekspropriationskommisionen
 
Torben Elleboe:
 
Medlem af Espergærde havns bestyrelse
Medlem af Hegnsyn II
Synsmand for mark- og vejfredsloven
Stefan Warburg:
 
Medlem af § 17 stk. 4 udvalget Trafik og Infrastruktur
Medlem af Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør
 
Max Tranebæk:
 

Medlem af §17, stk. 4 udvalg om Øresund
Medlem af Dige- og Kystsikringslaget Marienlyst

 
Jens Kirkegaard:
 
Medlem af Hegnsyn II
Synsmand for mark- og vejfredsloven
 
 
Viggo Pedersen:
 
Medlem af Grønnehaves bestyrelse
Rune Christensen:
 
Formand af Sigurd Schytz kollegiets bestyrelse