Poster i kommunen

Poster i kommunen og Regionen

Ib Kirkegaard:   Gruppeformand Formand, Børne og Ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget) Medlem af Omsorgs- og Sundhedsudvalget Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget Medlem af Beredsskabskommisionen Medlem af Valgbestyrelsen Delegeret til KL Bestyrelsesmedlem, Danmarks Tekniske Museum   Marlene Harpsøe:   2. Viceborgmester Formand, Social- og Beskæftigelsesudvalget Medlem af Økonomiudvalget Medlem af Handicaprådet Medlem af Helsingør Havns bestyrelse Bestyrelsesmedlem, FGU…

Læs mere